E-mail: kontrurbanista@gmail.comCzęść tekstowa opisująca procedury planistyczne sporządzania studium gminy i planu zagospodarowania przestrzennego zawarta jest w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowany na tej podstawie, przedstawiony poniżej, schemat jest autorską próbą sporządzenia „rysunku” tych procedur. Schemat ten nie wyczerpuje oczywiście wszystkich wariantów przebiegu procedur planistycznych, przedstawia jedynie podstawowe „moduły” „budujące” każdą procedurę sporządzania tych dokumentów planistycznych.